Odotamme paljon. Tarjoamme enemmän.

Duales Studium -koulutusohjelma

Kansainväliseen korkeakoulututkintoon tähtäävä koulutus

Duales Studium on kolme vuotta kestävä kansainväliseen korkeakoulututkintoon tähtäävä palkallinen koulutusohjelma. Koulutusohjelman aikana suoritat korkeakoulutasoisen, kansainvälisesti tunnustetun Bachelor of Arts -tutkinnon. Samalla kouluttaudut oppisopimustyyppisesti päivittäistavarakaupan asiantuntija- tai esimiestehtäviin saksalaisessa ammattikorkeakoulussa. Työssä oppimalla saat käytännön työkokemusta kansainvälisessä työympäristössä ja otat vastuuta esimiestyöstä.

Hakijaprofiili

Edellytykset opiskelun aloittamiselle ovat korkeakoulukelpoisuus (abiturientti, ylioppilas tai vastaava) sekä sujuva suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä suomen että saksan kielissä. Hyvä englannin kielen taito on lisäetu. Arvostamme oma-aloitteisuutta sekä määrätietoista ja ulospäin suuntautunutta asennetta.

Teoria- ja työskentelyjaksojen rytmitys:

Teoriajaksot

Teoriajaksot järjestetään Saksassa Baden-Württembergin osavaltion ammattikorkeakoulussa (Duale Hochschule Baden-Württemberg - DHBW). Kansainvälisen vähittäiskaupan johtamisen koulutusohjelmassa voit valita suuntautumisalaksesi kulutustavarakaupan tai kansainvälisen kaupan. Opiskelujen painopiste on kauppatieteissä sekä monikulttuurisessa liiketoiminnassa tarvittavien tietotaitojen kehittämisessä.

Työskentelyjaksot

Kahden ensimmäisen vuoden aikana työskentelet Lidlin myymälöissä eri puolilla Saksaa tutustuen perusteellisesti kaikkiin myymälän tehtäviin tuotteiden hyllyttämisestä ja kassatyöstä aina myyntialueen itsenäiseen johtamiseen asti. Jokaisessa koulutusvaiheessa saat asteittain enemmän vastuuta. Kolmannen vuoden aikana työskentelet Lidlin myymälässä Suomessa. Opintojen päättyessä sinulla on valmiudet työskennellä asiantuntija- tai esimiestehtävissä.

 

Lukukausi

Teoriajaksot (3 kk:n jaksoissa)

Työskentelyjaksot (3 kk:n jaksoissa)

1.

DHBW Heilbronn (Saksa)

Myyjän tehtävät (Saksa)

Hyllyttäminen, asiakaspalvelu, tuoreustarkastus, kassa- ja paistopistetyöskentely

2.

DHBW Heilbronn (Saksa)

Apulaismyymäläpäällikön tehtävät (Saksa)

Myyjän tehtävien lisäksi tilaaminen, vuorovastaavana työskentely, tavaran vastaanotto ja palautukset, henkilöstöhallinto

3.

DHBW Heilbronn (Saksa)

Apulaismyymäläpäällikön tehtävät (Saksa)

Tietojen ja taitojen syventäminen

4.

Mahdollisuus opiskelijavaihtoon DHBW:n yhteistyöoppilaitoksessa maailmanlaajuisesti

Myymäläpäällikön tehtävät (Saksa)

Apulaismyymäläpäällikön tehtävien lisäksi työvuorosuunnittelu, tunnusluvut, inventaario, lomatuuraus

5.

DHBW Heilbronn (Saksa)

Aluepäällikön tehtävät (Suomi)

Rekrytointi, henkilöstön motivointi ja kehittäminen, myynninedistäminen, Lidl-konseptin toteuttaminen 

6.

DHBW Heilbronn (Saksa)

Aluepäällikön tehtävät (Suomi)

Tietojen ja taitojen syventäminen

  • 1. vuosi
    Saksassa
  • 2. vuosi
    Saksassa
  • 3. vuosi
    Suomessa

Työpaikan sijainti

Ensimmäiset kaksi vuotta opiskelet ja työskentelet Saksassa. Kolmantena vuonna työskentelet Suomessa ja opiskelet Saksassa.

Lisätietoja

Maksamme opiskelijoille koko koulutusajalta kuukausipalkkaa: 1. vuonna 1400 €/kk, 2. vuonna 1600 €/kk, 3. vuonna 1800 €/kk (tiedot vuodelta 2015). Korvaamme myös majoituskulut Saksan työskentelyjaksojen ajalta. Tarjoamme ainutlaatuisen mahdollisuuden kouluttautua päivittäistavarakaupan ammattilaiseksi yhdistämällä teoriaopinnot ja käytännön työskentelyn kansainvälisessä ympäristössä.

Seuraa ilmoitteluamme avoimet työpaikat -osiossa!

Avoimet työpaikat