Odotamme paljon. Tarjoamme enemmän.

JK toimihenkilö 0716

"Työssäni tuen
myymälöiden ja jakelu-
keskusten toimintaa"

Tytti, myynnin assistentti

Jakelukeskusten hallinnolliset tehtävät

Jakelukeskuksissamme toimii myymäläkenttää ja jakelukeskusta alueellisesti tukeva hallinto, joka jakautuu neljään osastokokonaisuuteen.

 

Hallinto

Jakelukeskuksen hallinto on palveluosasto, joka tuottaa tietoa yrityksen johdolle toiminnan ja tulevaisuuden suunnittelua varten. Hallinnossa työskentelee muun muassa IT-alan, koulutuksen ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoita, ja osaston toimintaa johtaa hallintopäällikkö. Hallinnossa hoidetaan esimiesten ja hallintoassistenttien toimesta organisaation toiminnan kannalta keskeisiä tehtäviä, jotka liittyvät sen talouteen, hallintoon ja asiakaspalveluun. IT-asiantuntijat huolehtivat tietojärjestelmien toimivuudesta myymälöiden ja jakelukeskuksien välillä. Koulutuspäällikkö vastaa myymäläkentän kouluttamisesta, ja henkilöstöassistentti ja henkilöstökoordinaattori huolehtivat henkilöstöasioista. Hallinto tekee tiivistä yhteistyötä jakelukeskuksen ja pääkonttorin muiden osastojen kanssa, sekä on päivittäin yhteydessä myymälöihin.

 

Myynti

Myymälöiden toimintaa ohjataan Janakkalassa ja Laukaassa sijaitsevista jakelukeskuksistamme. Myyntipäällikkö vastaa oman myyntialueensa myymälöiden konseptinmukaisesta toiminnasta ja asiakaspalvelusta sekä myynnin kasvattamisesta parhaalla mahdollisella tavalla. Myyntipäällikkö toimii myös 5–8 aluepäällikön esimiehenä. Yhteistyössä aluepäälliköiden kanssa myyntipäälliköt määrittävät ja ennakoivat myymäläkentän henkilöstötarvetta, varmistavat henkilöstön koulutus- ja osaamistason sekä huolehtivat henkilöstön työviihtyvyydestä ja pysyvyydestä. Myyntipäällikkö seuraa tunnuslukujen pohjalta toiminnan taloudellisuutta myymälöissä, ennakoi investointitarpeita ja kehittää kustannustehokasta tapaa toimia.

Myynnin tukena toimivat myynnin assistentit, jotka avustavat jakelukeskuksen operatiivisessa toiminnassa. Pääasiallisena tehtävänä on sisäinen tiedottaminen sekä muut myynnin ja logistiikan avustavat tehtävät.

 

Tavaranhallinta

Tavaranhallinta-osaston tehtävänä on myymälätilausten optimointi, tuotteiden saatavuuden ja tuoreuden varmistaminen tavoitteiden mukaisesti. Tavaranhallinnassa työskentelee tavaranhallintapäällikön alaisuudessa tavaranhallintakoordinaattoreita ja -assistentteja, jotka huolehtivat yhteydenpidosta tavarantoimittajiin sekä kontrolloivat toimitusten aikatauluissa pysymistä ja toimitusmääriä. Tavaranhallinta tuottaa myymälöille tärkeää tietoa tilausten tueksi sekä ylläpitää tilauslistoja ja -taulukoita. Kaikkien tuoteryhmien tuoreuden valvonnan suunnittelu ja seuranta on tavaranhallinnan tuoreuskoordinaattorin vastuulla. Myymälätilausten koordinaattorit analysoivat myymälöiden päivittäisiä tilauksia ja välittävät ne keräilytavaran osastolle keräiltäväksi.

 

Logistiikka

Jakelukeskusten logistiikassa työskennellään saapuvan tavaran, keräilytavaran ja lähtevän tavaran osastoilla. Saapuvan tavaran osasto vastaanottaa jakelukeskukseen saapuvat kuljetukset, keräily kerää myymälöiden tilaamat tuotteet varastosta ja lähtevän tavaran osasto koordinoi oikeat tavarat oikeisiin myymälöihin. Jakelukeskusten logistiikan toimintaa johtavat logistiikkapäälliköt. Logistiikkapäällikkö ohjaa ja valvoo määriteltyjen logistiikan työtehtävien ja prosessiohjeiden noudattamista. Hän tukee saapuvan tavaran, keräilytavaran ja lähtevän tavaran osastopäälliköitä heidän työssään. Eri logistiikan osastojen toiminnasta vastaavat osastopäälliköt yhdessä ryhmäpäälliköiden kanssa. Ryhmäpäälliköt toimivat yöpäivystäjien ja varastotyöntekijöiden lähiesimiehinä.

Avoimet työpaikat