Odotamme paljon. Tarjoamme enemmän.

Perusarvomme
ohjaavat
työtämme

avatar1

Yrityksen perusarvot

 

Suurena, kansainvälisesti toimivana yrityksenä olemme tietoisia roolistamme ja asemastamme yhteiskunnassa.

Kunnioitamme kulttuurien moninaisuutta ja tunnustamme niiden arvot ja perinteet.

Yrityksemme perusarvot ja toimintaohjeet ohjaavat työtämme.

- Asiakastyytyväisyys ohjaa aina toimintaamme.
- Paras hinta-laatusuhde määrittelee markkina-asemamme.
- Kasvamme sekä laajentamalla myymäläverkostoamme että kehittämällä myymälätoimintojamme.
- Ketjutoimintamme on järjestelmällistä.
- Menestyksemme perustuu nopeisiin päätöksiin ja selkeisiin toimintamalleihin.
- Toimimme aina voimassaolevan lainsäädännön ja sisäisten ohjeidemme mukaisesti.
- Huomioimme kaikessa toiminnassamme taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun.
- Kohtelemme jokaista työntekijäämme oikeudenmukaisesti.
- Kunnioitamme, tuemme ja kannustamme toisiamme.
- Toimimme henkilö- ja sopimussuhteissa aina luottamuksellisesti.
- Kiitos, tunnustus ja rakentava palaute kuuluvat päivittäiseen työhömme.
- Joustava organisaatiomme koostuu vahvoista työntekijöistä, ja varamiehityksemme on aina varmistettu.

 

Toimintaperiaatteemme

 

Avoin kommunikaatio

Yhdessä kehittyminen

Vahvuus ja dynaamisuus

Tasapuolisuus ja luottamus

Esimerkkinä toimiminen

Vastuullisuus

- Meillä Lidlissä taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu ovat luonteva ja tärkeä osa liiketoimintaa.

- Yrityksessämme vastuullinen toiminta tarkoittaa mm. kannattavaa kasvua, jatkuvia investointeja ja pitkäjänteistä työllistämistä.

- Vastuullisena työnantajana huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista, tasa-arvoisesta kohtelusta ja ammatillisesta kehittymisestä.

- Ympäristöstä pidämme huolta optimoimalla logistiikkaa ja kierrätystä sekä varmistamalla, että toimipisteidemme energiatehokkuus on paras mahdollinen.

- Valikoiman suunnittelussa huomioimme asiakkaidemme toiveet.

- Teemme antoisaa yhteistyötä arvostettujen ympäristömerkkejä myöntävien tahojen kanssa ja tähtäämme eettisyyteen arvoketjun kaikissa vaiheissa.

- Yhteistyökumppaneidemme kanssa toimimme aina avoimesti ja reilusti.

Työsuojelun perusperiaatteet

- Turvallisen työskentelyn edellytykset huomioidaan kaikessa päätöksenteossa.
- Kaikkien työntekijöiden, erityisesti esimiesten ja vastuuhenkilöiden velvollisuus on huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä sekä ympäristönsuojelusta omilla vastuualueillaan.
- Työntekijöiden tulee ottaa toiminnassaan huomioon ulkopuolisten työntekijöiden, vierailijoiden ja muiden yritysten turvallisuus.
- Henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahingot tulee ennaltaehkäistä kaikessa työssä.
- Työsuojelun kansainvälisessä ohjeistuksessa kuvatun mukaisesti työsuojelua kehitetään jatkuvasti.
- Työntekijät saavat säännöllisesti työtehtäviensä mukaista työturvallisuuskoulutusta.
- Nämä perusperiaatteet ovat kaikkien työntekijöiden saatavilla.