Odotamme paljon. Tarjoamme enemmän.

MLP 0716

"Jokainen päivä on
erilainen ja täynnä
palkitsevia hetkiä."

Mikko, myymäläpäällikkö

Myymäläpäällikkönä Lidlissä

Myymäläpäällikkö vastaa oman myymälän päivittäisestä johtamisesta ja myymälätoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Hän toimii 10–50 työntekijän kannustavana esimiehenä ja vastaa henkilöstöjohtamisesta – rekrytoinnista, osaamisen kehittämisestä sekä työhyvinvoinnista. Hän osallistuu päivittäiseen myymälätyöskentelyyn ja on tärkeässä roolissa uusien toimintojen käyttöönotossa ja myynnin kehityksessä. Myymäläpäällikön työ on kaupan aukioloaikojen mukaista vuorotyötä.

Hakijaprofiili

Myymäläpäälliköiltä odotamme:

 • Aitoa kiinnostusta kansainvälistä päivittäistavarakaupan alaa kohtaan
 • Innostavaa otetta ihmisten ja asioiden johtamisessa
 • Aiempaa kokemusta kaupanalasta ja esimiestyöstä
 • Asiakaslähtöisyyttä, liiketoiminnallista ajattelutapaa ja kykyä hahmottaa isoja kokonaisuuksia
 • Hyvää tunnuslukujen ymmärrystä, paineensietokykyä ja pitkäjänteisyyttä
 • Asioiden läpivientikykyä
 • Reagointinopeutta päätöksenteossa, paineensietokykyä sekä kykyä vastata useista eri toiminnoista samanaikaisesti
 • Määrätietoisuutta ja kykyä työskennellä nopeatempoisessa työympäristössä
 • Kehittämishalua ja –kykyä
 • Tehtävään soveltuvaa, mielellään kaupallista koulutusta
 • Sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa

Työtehtävät

 • Esimiestyö
 • Henkilöstöjohtaminen - rekrytointi, osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi
 • Myymälän operatiivisesta työstä vastaaminen ja päivittäiseen myymälätyöskentelyyn osallistuminen
 • Henkilökunnan ohjaaminen ja kannustaminen kohti yhteisiä tavoitteita, erinomaista asiakaspalvelua ja hyvää työilmapiiriä
 • Myyntitavoitteiden saavuttamisesta huolehtiminen
 • Tavaramäärien hallinta
 • Henkilöstön kouluttaminen 

Lisätietoja

Tarjoamme myymäläpäälliköille haasteellisen, itsenäisen ja monipuolisen tehtäväkentän. Kasvavassa kansainvälisessä organisaatiossamme on hyvät mahdollisuudet osaamisen laajentamiseen ja urakehitykseen.

Ilmoitamme avoimet myymäläpäällikkö-paikkamme Avoimet työpaikat -osiossa. Seuraa ilmoitteluamme, mikäli kiinnostuit tehtävästä!

Avoimet työpaikat