Odotamme paljon. Tarjoamme enemmän.

AMT 0716

Kaupallisen osaston
huippuosaajaksi
Trainee-ohjelman kautta

Purchasing Trainee

Koulutusohjelma päivittäistavarakaupan ostotehtäviin

Purchasing Trainee on noin vuoden kestävä Lidlin trainee-ohjelma, joka kouluttaa huippuosaajia kaupalliselle osastolle. Jos kansainvälinen kaupankäynti, ostokäyttäytyminen, neuvottelut ja tuotekehitys ovat osaamisalaasi ja osa uratavoitteitasi, hae ohjelmaamme mukaan!

Purchasing Trainee -ohjelman rakenne

Trainee-ohjelman aikana  koostuu perehtymisvaiheesta ja syventävästä vaiheesta, joiden aikana trainee tutustuu Lidlin kaupallisiin toimintoihin ja organisaatioon, sekä soveltaa oppimaansa erilaisten tuoteprojektien parissa. Tavoitteena on, että trainee-ohjelman aikana trainee oppii ymmärtämään yrityksen toimintaa, eri osastojen vastuita ja tehtäväkenttiä osana suurempaa kokonaisuutta, solmii kontakteja ja luo tulevissa tehtävissään tarvittavaa verkostoa.

Trainee-ohjelman ensimmäisen kahden kuukauden aikana trainee tutustuu kattavasti kaupallisen  osaston toimintaan sekä organisaation eri yksiköihin. 10 kuukautta kestävän syventävän vaiheen aikana trainee perehtyy syvemmin vähintään kahteen kaupallisen osaston osa-alueeseen. Lisäksi traineella on mahdollisuus syventää ohjelman aikana kartutettua osaamista kansainvälisestä näkökulmasta.

Työtehtävät ja vastuualueet

Purchasing Trainee -ohjelma tarjoaa traineeille ainutlaatuisen tilaisuuden päästä työskentelemään Euroopan suurimman kauppaketjun ammattilaisten kanssa ja kehittyä itse samalla alan huippuasiantuntijaksi. Trainee työskentelee alusta alkaen kaupallisella osastolla ostotoiminnan parissa. Ohjelman edetessä trainee saa jatkuvasti enemmän itsenäistä vastuuta. Traineen tehtäviin kuuluu mm. omien tuoteryhmien kehittäminen, myynti- ja trendianalyyseihin osallistuminen sekä valikoimaneuvottelut.

Ohjelman jälkeen trainee työskentelee itsenäisessä roolissa kaupallisella osastolla ja hänen vastuualueeseensa voivat kuulua esimerkiksi omien tuoteryhmien kokonaisvaltainen hoitaminen, sisältäen mm. ostokäyttäytymisen ja trendien analysointia, valikoiman hallintaa ja kehittämistä, hinnoittelua, tuoteneuvottelua, kampanjasuunnittelua, laadunvarmistamista, raportointia, mainontaa ja markkinointia sekä myös rutiineita, kuten hallinnollisia töitä ja raportointia.

Hakijaprofiili

Haemme Purchasing Trainee –ohjelmaan kunnianhimoisia, dynaamisia ja kaupan alasta ja ostotoiminnasta innostuneita tämän päivän tai tulevaisuuden kykyjä.

Odotamme paljon...

 •    Yliopisto- tai korkeakoulutason koulutusta
 •    Jonkin verran koulutusta vastaavaa työkokemusta
 •    Kokemus kaupan alalta tai ostotoiminnoista on lisäetu
 •    Palavaa halua kehittyä oston ja valikoiman huippuammattilaiseksi päivittäistavarakaupanalalla
 •    Sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa sekä vähintään saksan kielen perusosaamista
 •    Kiinnostusta päivittäistavarakaupan alaa, ostotoimintoja ja tuotteita kohtaan
 •    Pitkäjänteistä ja määrätietoista asennetta
 •    Vakuuttavia esiintymis- ja viestintätaitoja haastavissakin tilanteissa
 •    Joustavuutta sekä kykyä työskennellä itsenäisesti ja oma-aloitteisesti
 •    Kykyä nähdä yksityiskohtia ja suurempia kokonaisuuksia
 •    Halua oppia uutta ja kehittää toimintaa
 •    Yhteistyökykyä ja tiimityöskentelytaitoja

...tarjoamme enemmän!

 •     Mielenkiintoisen, monipuolisen ja laajan tehtäväkentän
 •     Ammatillisen kehittymisen ja uusia haasteita päivittäin
 •     Laajan perehtymisjakson ja läpileikkauksen kaupallisen osaston toiminnasta
 •     Kansainvälisen ja osaavan työympäristön
 •     Kilpailukykyisen ja reilun palkan
 •     Vakituisen työsuhteen

Työpaikan sijainti

Purchasing Traineen pääsääntöinen toimipaikka on pääkonttori. Vuoden aikana trainee tutustuu myös toimintaamme myymälöissä ja jakelukeskuksessa eri puolilla Suomea.

Lisätietoja

Haku Purchasing Trainee -ohjelmaan on 1-2 kertaa vuodessa. Pääset seuraamaan hakuilmoituksiamme Avoimet työpaikat -sivustolla.

Avoimet työpaikat