Odotamme paljon. Tarjoamme enemmän.

Oston hallinto 0716


Oston hallinto

Kaupallisen osaston tukipilari

Kaupallisen osastomme hallinto toimii asiantuntijaorganisaationa ostotoimintojen tukena. Osasto vastaa kaupallisen osaston prosesseista, niiden toimivuudesta ja jatkuvasta kehittämisestä. Lisäksi osastolla toteutetaan mm. tunnuslukuraportointia, kansainvälisiä ja kansallisia projekteja, sekä vastataan kaupallisen osaston järjestelmistä ja henkilöstön koulutusten suunnittelusta.

 

Kaupallisen osaston hallinto rakentuu useasta tiimistä, joilla on omat vastuualueensa:

Orga Projektit

Orga Projketit -tiimi tuottaa analyysejä ja raportteja tärkeimmistä tunnusluvuista päätöksenteon tueksi kaupallisen osaston johdolle ja ostajille. Tiimi toimii ns. prosessien omistajana ja kehittäjänä, ja vastaa kansainvälisten ja kansallisten projektien suunnittelusta ja läpiviennistä. Tiimissä työskentelee hallinnon asiantuntijoita sekä assistentteja.

Sopimushallinto

Sopimushallinnossa työskentelevät hallinnon assistentit vastaavat mm. sopimusjärjestelmän ylläpidosta, sopimusten kirjoittamisesta sekä erilaisten valikoiman hallintaan liittyvien raporttien valmistelusta. Lisäksi vastuulle kuuluu valikoiman ja brändituotteiden ostajien tukeminen päivittäisessä työssä ja yhteydenpito sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin.

Tuote- ja toimittajatiedot, valikoima

Tuote- ja toimittajatiedot –tiimin hallinnon assistentit vastaavat mm. toimittaja- ja tuotetietojärjestelmän ylläpidosta, ostosopimusten käsittelystä sekä sisäisten valikoiman hallintaan liittyvien tiedotteiden ja raporttien valmistelusta.

Kampanjointi, hallinnon assistentit

Kampanjointitiimin hallinnon assistentit vastaavat mm. toimittaja- ja tuotetietojärjestelmän ylläpidosta, sisäisten kampanjatuotteiden hallintaan liittyvien tiedotteiden sekä erilaisten sisäisten raporttien valmistelusta myyntiluvuista valikoiman hallintaan. Lisäksi tehtäviin kuuluu kampanjoinnin ostajien tukeminen päivittäisessä työssä.

Hedelmät ja vihannekset, hallinnon assistentit

Hedelmä- ja vihannestiimin hallinnon assistentit vastaavat mm. toimittaja- ja tuotetietojärjestelmän ylläpidosta sekä erilaisten raporttien valmistelusta myyntiluvuista valikoiman hallintaan. Assistentit tukevat lisäksi hevi-ostajia päivittäisessä työssä. Työhön kuuluu yhteydenpito ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiin, tilausvahvistusten käsittely sekä tuotteiden hallintaan liittyvien tiedotteiden valmistelu.

Tuote- ja markkinatiimi

Tuote- ja markkinatiimin vastuulle kuuluu markkinoiden kilpailutilanteen analysointi, markkinatilanteen seuranta uusien tuotteiden ja trendien osalta, sekä näihin liittyvien raporttien laatiminen.

Tavaranhallinta, kaupallinen osasto

Kaupallisen osaston tavaranhallinta toimii linkkinä jakelukeskusten, Saksan pääkonttorin ja tavarantoimittajien välillä. Osaston tehtävänä on varmistaa tuotteiden saatavuus ja toimitukset jakelukeskuksiin, selvittää toimitusongelmia ja koordinoida tavaraliikennettä Suomen ja Euroopan välillä.

CSR Kaupallinen osasto - Vastuullisuus kaupallisella osastolla

Kaupallisen osaston vastuullisuusasiantuntija keskittyy työssään vastuullisuuden kehittämiseen yhdessä ostajien ja kaupallisen osaston johdon kanssa. Asiantuntija toimii tiiviissä yhteistyössä myös kansainvälisen vastuullisuusorganisaation ja Suomen pääkonttorin muun vastuullisuusorganisaation kanssa.

 

Osasto koostuu erilaisista osaajista:

Hallintopäällikkö, toimistopäällikkö, toimistovastaava, hallinnon asiantuntija, senior hallinnon assistentti, hallinnon assistentti, tuote- ja markkina-asiantuntija, tuote- ja markkina-assistentti, tavaranhallintavastaava, vastuullisuusasiantuntija.

Avoimet työpaikat