Odotamme paljon. Tarjoamme enemmän.

Oston hallinto 0716


Oston hallinto

Kaupallisen osaston tukipilari

Kaupallisen osastomme hallinto toimii asiantuntijaorganisaationa ostotoimintojen tukena. Osasto vastaa kaupallisen osaston prosesseista, niiden toimivuudesta ja jatkuvasta kehittämisestä. Lisäksi osastolla toteutetaan mm. tunnuslukuraportointia, kansainvälisiä ja kansallisia projekteja sekä vastataan kaupallisen osaston järjestelmistä ja henkilöstön koulutusten suunnittelusta.

 

Kaupallisen osaston hallinto rakentuu useista tiimeistä, joilla on omat vastuualueensa:
 
Orga Projektit

Orga Projektit -tiimi tuottaa analyysejä ja raportteja tärkeimmistä tunnusluvuista päätöksenteon tueksi kaupallisen osaston johdolle ja ostajille. Tiimi toimii ns. prosessien omistajana ja kehittäjänä, ja vastaa kansainvälisten ja kansallisten projektien suunnittelusta ja läpiviennistä. Tiimissä työskentelee hallinnon asiantuntijoita sekä assistentteja.

 

Sopimushallinto

Sopimushallinto vastaa mm. sopimusjärjestelmän ylläpidosta, sopimusten kirjoittamisesta sekä erilaisten valikoiman hallintaan liittyvien raporttien valmistelusta. Lisäksi  tiimin vastuulle kuuluu valikoiman ja brändituotteiden ostajien tukeminen heidän päivittäisessä työssään sekä yhteydenpito sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin.

 

Tuote- ja toimittajatiedot, valikoima

Tuote- ja toimittajatiedot –tiimi vastaa mm. toimittaja- ja tuotetietojärjestelmän ylläpidosta, ostosopimusten käsittelystä sekä sisäisten valikoiman hallintaan liittyvien tiedotteiden ja raporttien valmistelusta.

 

Kampanjointi

Kampanjointitiimi vastaa mm. toimittaja- ja tuotetietojärjestelmän ylläpidosta, sisäisten kampanjatuotteiden hallintaan liittyvien tiedotteiden sekä erilaisten sisäisten raporttien valmistelusta myyntiluvuista valikoiman hallintaan. Lisäksi tehtäviin kuuluu kampanjoinnin ostajien tukeminen heidän päivittäisessä työssään.

 

Hedelmät ja vihannekset

Hedelmä- ja vihannestiimi vastaa mm. toimittaja- ja tuotetietojärjestelmän ylläpidosta sekä erilaisten raporttien valmistelusta myyntiluvuista valikoiman hallintaan. Tehtävänä on myös tukea hevi-ostajia heidän päivittäisessä työssään. Työhön kuuluu yhteydenpito ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiin, tilausvahvistusten käsittely sekä tuotteiden hallintaan liittyvien tiedotteiden valmistelu.

 

Osasto koostuu erilaisista osaajista:

Hallinnossa on tällä hetkellä työntekijöitä seuraavilla nimikkeillä: hallintopäällikkö, toimistopäällikkö, sopimushallinnon päällikkö, projektipäällikkö, tuote- ja toimittajatiedot päällikkö, hallinnon asiantuntija, hallinnon assistentti.

Avoimet työpaikat