Odotamme paljon. Tarjoamme enemmän.

Kasva myymäläesimieheksi -koulutusohjelma Lidlissä

Kasva
myymäläesimieheksi
-koulutusohjelma

Kasva myymäläesimieheksi -koulutusohjelma

Kasva myymäläesimieheksi -koulutusohjelma

Oletko kiinnostunut kaupan alasta ja esimiestyöstä? Haluatko kasvaa myymäläesimieheksi yhdistämällä työskentelyn ja opinnot? Kiinnostavatko sinua hyvät etenemismahdollisuudet? Mahtavaa, sopisit täydellisesti Kasva myymäläesimieheksi -koulutusohjelmaan!

Lidl kasvaa kuukaudesta toiseen; me avaamme jatkuvasti uusia myymälöitä. Sen vuoksi etsimme iloiseen joukkoomme kaltaisiasi ammattilaisia, joista voimme reilua palkkaa vastaan kouluttaa tulevia myymäläesimiehiä. Löytääksemme sinut käynnistämme yhteistyössä Mercuria Kauppiaitten kauppaoppilaitoksen kanssa pääkaupunkiseudulla toimivan koulutusohjelman, jonka aikana koulutukseen osallistujat suorittavat myymälässä työskentelyn ohessa ammattitutkinnon ja saavat valmiudet toimia myymäläesimiehenä.

Kuulostaako edelleen sinun jutultasi? Hienoa! Jos lähdet mukaan, tarjoamme sinulle puolentoista vuoden tarkoin suunnitellun oppimatkan, jonka aikana pääset perehtymään yritykseemme, käärimään hihat itsenäisissä myymälätehtävissä ja opiskelemaan kaupan alan esimiestyön periaatteita. Pääset kasvattamaan osaamistasi vähitellen käytännön työn ja tarpeidesi mukaan räätälöityjen opiskelupäivien yhdistelmällä, joka mahdollistaa ainutlaatuisen startin esimiestehtäviin.

Koulutusohjelma alkaa toukokuussa 2019 ja päättyy marraskuussa 2020. Ohjelman jälkeen tarjoamme sinulle vuoropäällikön tai apulaismyymäläpäällikön tehtävän, ja työsopimus on alusta alkaen toistaiseksi voimassaoleva.

Ohjelman rakenne

Kasva myymäläesimieheksi -koulutusohjelma muodostuu toisiaan tukevista oppimiskokonaisuuksista.

Ohjelman puitteissa osallistut kymmeneen Mercurian tiloissa järjestettävään lähiopetuspäivään, joiden aikana syvennyt kaupan toimintoihin sekä esimiestyön perusteisiin. Työssäoppiminen tapahtuu myymälässämme, jossa suoritat perehdytysjakson myyjän tehtäviin ja syventävän jakson esimiestehtäviin.

Koulutusohjelman aikana olet töissä vähintään kahdessa pääkaupunkiseudun myymälässä. Mercurian järjestämät lähipäivät järjestetään oppilaitoksen toimitiloissa Vantaan Martinlaaksossa.

Lue lisää lähiesimiestyön ammattitutkinnosta: www.mercuria.fi/koulutus/lahiesimiestyon-ammattitutkinto

Perehdytysjakso

Koulutusohjelman alussa saat kattavan kuvan myymälätoiminnasta kouluttautumalla myyjän työtehtäviin ja työskentelemällä itsenäisesti myyjänä. Neljä kuukautta kestävän perehdytysjakson aikana saat hyvän käsityksen yrityksemme ja myymälöidemme toiminnasta. Sinut perehdytetään kaikkiin myyjän työtehtäviin, muun muassa kassatyöskentelyyn, hyllytykseen ja myymälän siisteydestä huolehtimiseen. Saat myös oman kummin, joka opastaa sinut myymälätyön saloihin. Noin neljästi kuussa järjestettävinä Mercurian opetuspäivinä pääset opiskelemaan esimerkiksi asiakaspalvelua, vuorovaikutusta ja esimiestyötä.

Syventävä kokonaisuus

Ohjelman edetessä laajennat osaamistasi perehtymällä myymälän esimiestyöhön. Työskentelet vuoropäällikön ja/tai apulaismyymäläpäällikön tehtävissä ja lähiopetuspäivinä syvennät tietämystäsi esimiestyön teoriasta. Tämä vaihe kestää noin vuoden ja sisältää myös lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittamisen. Opintojen aikana suoritat myymälässä tutkintoon liittyviä näyttöjä ja suunnittelet kehittämishankkeen.

Vuoropäällikön ja apulaismyymäläpäällikön tehtävät

Vuoropäällikkönä olet osa esimiestiimiä, joka koostuu muista vuoropäälliköistä, apulaismyymäläpäälliköistä ja myymäläpäälliköstä. Tärkein johtamiseen liittyvä tehtäväsi on toimia esimerkkinä, istuttaa kanssaihmisiisi intoa ja kannustaa heitä kohti erinomaista työilmapiiriä ja asiakaspalvelua. Laajemmin katsottuna huolehdit myyntitavoitteiden saavuttamisesta ja myymälän arjen sujumisesta – esimerkiksi siitä, että tuotteita tilataan myyntiin juuri sopiva määrä. Pääset myös iskemään kätesi saveen, sillä johdollisten tehtävien lisäksi työnkuvaasi sisältyy muun muassa kassatyöskentelyä, kuorman purkua ja hyllytystä.

Apulaismyymäläpäällikkönä sinulla on tärkeä rooli ihmisten, asiakaskokemuksen ja myynnin johtajana. Henkilöstöpuolella päätehtäviäsi ovat työntekijöiden kouluttaminen, kehittäminen ja kannustaminen. Asiakaskokemuksen ja myynnin asiantuntijana puolestaan vastaat myymälän viihtyvyydestä, toiminnasta ja menestyksestä (esimerkiksi saapuvaa tavaravirtaa hallinnoimalla), tunnuslukujen analysoinnista sekä niihin perustuvien päätösten tekemisestä yhdessä myymäläpäällikön kanssa. Esimiestehtävien lisäksi pääset päivittäin tekemään myös fyysistä työtä myymälän puolella.

Valmistuminen

Ohjelman päättyessä olet suorittanut lähiesimiestyön ammattitutkinnon ja jatkat työskentelyä Lidlissä. Valmistuttuasi tarjoamme sinulle toiveidesi ja yrityksen sen hetkisen tilanteen mukaan joko vuoropäällikön tai apulaismyymäläpäällikön tehtävän pääkaupunkiseudun myymälässä. Tämän jälkeen sinulla on mahdollisuus edetä vaativampiin tehtäviin osoittamalla osaamisesi ja motivaatiosi.

Hakijaprofiili

Olet hakemamme tuleva myymäläesimies, jos olet kunnianhimoinen, asiakaspalveluhenkinen ja kaupan alasta monipuolisesti kiinnostunut henkilö. Haemme ohjelmaan motivoituneita ja kehityshaluisia henkilöitä, jotka ovat valmiita käärimään hihansa vauhdikkaassa ja fyysisesti raskaassa myymälätyössä ja kasvamaan kaupan alan esimieheksi. Lisäksi odotamme sinulta halua oppia ja valmiutta heittäytyä erilaisiin tilanteisiin.

Opinnot vaativat omalla ajalla tehtävää itsenäistä työtä. Edellytämme vähintään toisen asteen koulutusta ja muutaman vuoden työkokemusta. Lisäksi opintojen suorittaminen edellyttää, että sinulla on käytössäsi tietokone koulutehtäviä varten.

Ryhmään valitaan enintään 25 henkilöä.

Työaika, palkka ja edut

Työsuhde on vakituinen siitä lähtien, kun ohjelma alkaa toukokuussa 2019. Työaika on 38 tuntia/viikko ja sisältää vuoroja kaikkina myymälän aukioloaikoina. Maksamme sinulle koulutusohjelman aikana kaupan työehtosopimuksen mukaista vuoropäällikön palkkaa Lidl-, ilta- ja viikonloppulisineen. Oppilaitoksessa järjestettävät lähijaksot ovat palkallista työaikaa. Lisäksi tarjoamme kaikille työntekijöillemme liikunta-, työmatka- ja kulttuuriedun.

Koulutuksen päätyttyä palkkasi määräytyy työtehtävien mukaan. Panostamme koulutukseesi ja sen jälkeiseen urakehitykseesi, joten odotamme sinulta valmiutta sitoutua yritykseen vielä valmistumisen jälkeenkin.

Hakeminen

Hakuaika koulutusohjelmaan on 25.2.-18.3.2019.

Hakuajan päätyttyä järjestämme ryhmähaastattelun, jonka yhteydessä kerromme koulutusohjelman sisällöstä ja työskentelystä Lidlin myymäläesimiehenä. Tilaisuuteen osallistuu myös kokeneita Lidlin myymäläpäälliköitä, joille on mahdollista esittää kysymyksiä. Ryhmähaastattelun jälkeen kutsumme osan hakijoista yksilöhaastatteluun ja annamme ennakkotehtävän, joka lähetetään hakijoille hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Tehtävän tekemiseen kannattaa varata muutama tunti.

Avoimet työpaikat