tyopaikat.lidl.fi/tervetuloa

Iloinen, inspiroiva ja rohkea työpaikka

Kesäduunitutkimuksen arvonnan säännöt


1. Järjestäjä

Arvonnan järjestäjä Lidl Suomi Ky, Niittymäentie 7, PL 500, 02201 Espoo, Y-Tunnus: 1615779-0, (Jäljempänä ”Järjestäjä”)
 

2. Osallistumisaika

Osallistumisaika arvontaan alkaa 24.6.2024 ja päättyy 18.8.2024.
 

3. Osallistuminen arvontaan

Arvontaan voivat osallistua kaikki Vastuullinen kesäduuni 2024 -kampanjan kesäduunitutkimukseen vastanneet Lidlissä kesällä 2024 työskennelleet kesätyöntekijät ja Tutustu työelämään ja tienaa -kampanjan työntekijät.

Arvontaan voi osallistua jättämällä sähköisen kesäduunitutkimuksen arvontalomakkeeseen etu- ja sukunimen sekä sähköpostiosoitteen niille varattuihin kenttiin ja painamalla lähetä. Arvonta suoritetaan Forms-kyselyn avulla. Osallistuminen arvontaan on sallittua vain osallistujan omilla tiedoilla. Arvontaan voi osallistua ainoastaan kerran osallistumisaikana. Osallistumista arvontaan ei hyväksytä osallistumisajan päättymisen jälkeen. Arvontaan osallistuminen ei edellytä suoramarkkinointiluvan antamista.

Mikäli osallistuja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti tai tämän on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja, johtaa tämä osallistumisen hylkäämiseen arvonnasta.
 

4. Arvonnan palkinnot

Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan 5 kpl 75 euron arvoisia Lippu.fi -lahjakortteja. Järjestäjä arpoo palkinnot 21.8.2024.
Järjestäjä ilmoittaa arvonnan voittajalle voitosta henkilökohtaisesti sähköpostitse viimeistään 23.8.2024.

Jos Järjestäjä ei tavoita voittajaa kahden (2) viikon sisällä arvonnan suorittamisesta, arvotaan tilalle uusi voittaja ja alkuperäisen voittajan oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta. Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi muuttaa rahaksi, vaihtaa tai luovuttaa edelleen.

Järjestäjä sopii arvonnan voittajien kanssa arvonnan palkinnon luovuttamisesta erikseen. Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi muuttaa rahaksi tai luovuttaa edelleen. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa.

Mahdollisista veroseuraamuksista (esim. henkilökohtainen tuloverotus) vastaa palkinnon vastaanottaja.
 

5. Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä käsittelee osallistujan antamia henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja arvonnan voittajien tavoittamiseksi palkinnon luovuttamista varten. Järjestäjä ei käytä osallistujan henkilötietoja suoramarkkinointiin. Järjestäjä tuhoaa osallistujien henkilötiedot tietoturvallisesti arvonnan suorittamisen ja palkintojen luovuttamisen päätyttyä. Järjestäjä kerää ja käsittelee annettuja henkilötietoja tietosuojaselosteessa kerrotulla tavalla, johon Osallistuja voi tutustua seuraavalla sivulla.
 

6. Vastuut

Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset yhteystiedot.

Voittaja vastaa mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai arvontaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

Voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta. Voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle Suomen lainsäädännön, esimerkiksi kuluttajansuojalain, nojalla kuuluvia oikeuksia.

Järjestäjän vastuu arvonnan osallistujaa kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.
 

7. Sääntöjen hyväksyminen ja muutosoikeus sekä arvonnan ennenaikainen päättäminen

Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä arvonnan viralliset säännöt. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa arvontasääntöjä milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta tai erillistä tiedonantoa. Lisäksi järjestäjä varaa oikeuden keskeyttää tai päättää arvonta milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syytä mainitsematta. Järjestäjä käyttää tätä mahdollisuutta erityisesti, jos arvontaa ei voida toteuttaa asianmukaisesti teknisistä syistä (esim. tietokonevirusten, manipulaation tai laitteisto-/ohjelmistovian vuoksi) tai oikeudellisista syistä.

 

Kesäduunitutkimuksen arvonnan tietosuojaseloste

 

Kiitos mielenkiinnostasi kesäduunitutkimuksen arvontaa ja tietosuojakäytäntöjämme kohtaan! Tässä selosteessa kerromme, mihin tarkoituksiin ja miten käsittelemme henkilötietojasi arvonnan toteuttamiseksi.

Rekisterinpitäjä

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö
Niittymäentie 7 /PL 500
02200 ESPOO
puh. 09 234561

Käsiteltävät henkilötiedot, käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste

Henkilötietojen käsittelytarkoitus on Vastuullinen kesäduuni 2024 -kampanjan kesäduunitutkimuksen yhteydessä suoritettavan arvonnan toteuttaminen.

Käsittelemme henkilötietoja arvonnan suorittamiseksi sekä ollaksemme yhteydessä arvonnan voittajiin. Henkilötietojen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu käsitellä arvontaan osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin käsittelemme seuraavia tietoja:

  • Yksilöintitiedot: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite
  •  Arvontaan osallistumista sekä kilpailusääntöjen hyväksymistä koskeva tieto
  • Muut arvonnan toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot: osoitetiedot arvontavoiton lähettämiseksi

Lisäksi voimme käsitellä muita arvonnan toteuttamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Tietojen vastaanottajat

Olemme ulkoistaneet Lidlin kesätyön palautekyselyn yhteydessä suoritettavan arvonnan toteuttamiseen liittyviä toimintoja. Huolellisesti valitsemamme luotettava yhteistyökumppani käsittelee henkilötietoja lukuumme solmimamme sopimuksen ja antamiemme ohjeiden mukaisesti.
Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, mikäli se on tarpeellista arvonnan toteuttamista tai esimerkiksi saamasi palkinnon lähettämistä varten. Muussa tapauksessa emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille.
Emme luovuta tai siirrä henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudattaisimme siirrossa  tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Tietojen säilytysaika

Tuhoamme kesäduunitutkimuksen arvontaa varten toimittamasi henkilötiedot tietoturvallisesti arvonnan suorittamisen ja palkintojen luovuttamisen jälkeen.

Oikeutesi rekisteröitynä

Sinulla on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuasi saada tietää, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Mikäli käsittelemme henkilötietojasi, on sinulla oikeus saada kopio niistä. Mikäli emme käsittele henkilötietojasi, annamme sinulle vahvistuksen tästä.

Sinulla on oikeus korjata tai täydentää käsittelyn kannalta virheellinen tai puutteellinen henkilötietosi tiettyjen lainsäädännöllisten edellytysten täyttyessä. Sinulla voi olla oikeus poistaa henkilötietosi tietyissä lainsäädännön tarkoittamissa tilanteissa. Poistamme tiedot pyynnöstäsi, mikäli nämä lainsäädännössä määritetyt perusteet täyttyvät. Sinulla voi olla myös oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Mikäli olet itse toimittanut käsiteltävät henkilötiedot meille, on sinulla tietyin lainsäädännöllisin edellytyksin oikeus tietojesi siirtämiseen itsellesi tai toiselle rekisterinpitäjälle.

Voit kääntyä sähköpostitse tai kirjeitse tietosuojavastaavamme puoleen, mikäli haluat käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia, edellä mainittuja oikeuksiasi rekisteröitynä tai sinulla on henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä.

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö
Legal & Compliance / Tietosuoja
Niittymäentie 7 / PL 500
02200 Espoo
Sähköposti: tietosuoja@lidl.fi

Pyrimme aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet suoraan kanssasi. Sinulla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi. Suomessa toimivaltainen tietosuojan valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutetun toimisto.