Odotamme paljon. Tarjoamme enemmän.

Osto 0716


Osto

Laatua edulliseen hintaan

Osto-osastomme ydintoiminta tiivistyy päämääräämme tarjota asiakkaille laadukkaita tuotteita edulliseen hintaan ja fokuksessa on aina onnellinen asiakas! Oston tehtäviin kuuluvat tuotevalikoimamme määrittäminen, kehittäminen ja hallinnointi, joka toteutetaan seuraamalla markkinoita sekä ennakoimalla asiakkaiden tarpeita ja tulevia trendejä.

 

Ostajat

Osto- ja valikoimapäälliköt ovat vastuussa valikoimakehityksestä. Heidän päivittäiseen toimenkuvaan kuuluvat muun muassa valikoimaneuvottelut, tuotekehitys, hinnoittelupäätökset sekä markkina- ja kuluttajatrendien seuranta ja analysointi.

 

Hevi (Osto, hedelmät ja vihannekset)

Hevi-osaston tehtäviin kuuluu osto-osaston tehtävien lisäksi päivittäinen tavaravirtojen hallinnoiminen. Osasto hoitaa tuoreiden kasvisten ja hedelmien lisäksi kukkien tuoteryhmää.

 

Pakkaus- ja brändiosasto

Pakkaus- ja brändiosasto vastaa pakkausten ja tuotebrändien hallinnasta. Työhön kuuluu niin tuotepakkausten rakennesuunnittelu kuin visuaalisen ilmeen laatiminen. Lisäksi osasto tukee osto- ja valikoimapäälliköitä hyllytysvalmiiden myyntierien rakenneoptimoinnissa sekä tuotepakkausten materiaalivalinnoissa.

 
CSR Kaupallinen osasto - Vastuullisuus kaupallisella osastolla

Kaupallisen osaston vastuullisuusasiantuntija keskittyy työssään vastuullisuuden kehittämiseen yhdessä ostajien ja kaupallisen osaston johdon kanssa. Asiantuntija toimii tiiviissä yhteistyössä myös kansainvälisen vastuullisuusorganisaation ja Suomen pääkonttorin muun vastuullisuusorganisaation kanssa.

 

Category Management

Osaston vastuulla on Category Management -prosessin käyttö ja kehitys Lidl Suomen organisaatiossa. Keskeisenä tehtävänä on toimia osastojen välisenä linkkinä kuluttajaymmärryksen ja kuluttajalähtöisen tuoteryhmähallinnan osalta. Category Management -osasto tuottaa tietoa ja näkemystä strategisen päätöksenteon tueksi.

 

Tuote- ja markkinaosasto

Tuote- ja markkinaosaston vastuulle kuuluu markkinoiden kilpailutilanteen analysointi, osto- ja valikoimapäälliköiden avustaminen, markkinatilanteen seuranta uusien tuotteiden ja trendien osalta sekä näihin liittyvien raporttien laatiminen.

 

Osasto koostuu erilaisista osaajista:

Osastolla on tällä hetkellä työntekijöitä seuraavilla nimikkeillä: Ostopäällikkö, valikoimapäällikkö, osto-trainee, pakkaus- ja brändipäällikkö, pakkaus- ja brändiasiantuntija, pakkaus- ja brändikoordinaattori, pakkaus- ja brändiassistentti, shopper insight manager, CSR-asiantuntija, hevi-osaston päällikkö, hevi-ostaja, ostokoordinaattori, tuote- ja markkina-assistentti.

Avoimet työpaikat