Odotamme paljon. Tarjoamme enemmän.

Töissä Lidlin jakelukeskuksessa

Paljon muutakin kuin kuljetusta paikasta A paikkaan B!

Jakelukeskukset huolehtivat tavarantoimituksista myymälöihin seitsemänä päivänä viikossa. Ne ovat linkki myymälöiden ja pääkonttorin välissä. Lidlillä on Suomessa kaksi jakelukeskusta: Janakkalassa Hämeenlinnan lähellä ja Laukaassa Keski-Suomessa. Kolmas jakelukeskus rakennetaan Järvenpäähän ja se valmistuu loppuvuodesta 2018.

Reittisuunnitelmien, keräilyrutiinien sekä varastointi- ja jätehuoltomenetelmien jatkuva suunnittelu ja optimointi ovat avain tehokkaaseen logistiikkatoimintaan, joka osaltaan takaa edulliset hinnat asiakkaillemme.

Jakelukeskusten varastoissa työskentelee lähes ympäri vuorokauden iso joukko vastuuntuntoisia ammattilaisia, jotka vastaanottavat saapuvan tavaran, keräilevät myymälöiden tekemät tilaukset ja lähettävät ne matkaan joka puolelle Suomea. Jakelukeskuksissa toimivat logistiikan eri osastojen lisäksi hallinnon, tavaranhallinnan ja myynnin osastot.

Jakelukeskuksia johtavat aluejohtajat, ja heidän vastuullaan yhdessä osastojen päälliköiden kanssa ovat logistiikan, myynnin, hallinnon ja tavaranhallinnan osastot. Jakelukeskuksemme huolehtivat paitsi tavaran jakelusta myymälöihin ympäri Suomen myös koko myymäläkentän toiminnasta näiden eri osastojen voimin. Jakelukeskuksen eri osastot pitävät tiiviisti yhteyttä sekä pääkonttoriin että myymälöihin.

Saapuva tavara

Varastotyö, logistiikkatyö, varastotyöntekijä

Saapuvan tavaran osasto vastaanottaa jakelukeskukseen saapuvat kuljetukset. Tavaraa vastaanotettaessa tarkistetaan, että tuotteet ja määrät täsmäävät tilausten kanssa ja tehdään muun muassa lämpötilatarkistuksia. Saapuvasta tavarasta tuotteet toimitetaan oikeaan paikkaan varastossa.

Keräily

Varastotyö, logistiikkatyö, varastotyöntekijä

Keräilytavaran osasto kerää myymälöiden tilaamat tuotteet varastosta lähtevää tavaraa varten. Keräilijöillä on käytössään Pick-by-Voice-järjestelmä, jonka kautta tiedot kerättävistä tavaroista tulevat työntekijän korvaluureihin. Valmiiksi kerätyt lavat kuljetetaan lähtevän tavaran myymäläkaistoille.

Lähtevä tavara

Varastotyö, logistiikkatyö, varastotyöntekijä

Lähtevän tavaran osasto koordinoi oikeat tavarat oikeisiin myymälöihin ja huolehtii siitä, että kuljetukset hoituvat ajallaan ja ympäristöystävällisesti. Lähtevä tavara toimittaa keräilylle ja saapuvalle tavaralle niiden tarvitsemat tyhjät lavat ja pakkaslaatikot sekä huolehtii ylimääräisistä lavoista ja laatikoista. Lähtevän tavaran vastuulle kuuluu myös ajo- ja reittisuunnittelu. Osasto on rekkakuskien tärkeä kontakti jakelukeskuksessa.

Tavaranhallinta

tavaranhallinta

Tavaranhallinta-osasto tuottaa myymälöille tärkeää tietoa eri tuoteryhmien tilausten tueksi sekä ylläpitää tilauslistoja ja -taulukoita. Osastolla analysoidaan myymälöiden päivittäiset tilaukset ja välitetään ne keräilylle. Tavaranhallinta on myös yhteydessä tavarantoimittajiin sekä valvoo toimitusten aikataulussa pysymistä ja toimitusmääriä.

Hallinto

hallinto koulutus henkilöstö

Jakelukeskuksen hallinto on palveluosasto, joka on jatkuvasti yhteydessä niin myymälöihin kuin pääkonttorin osastoihinkin. Osaston vastuulle kuuluvat myymäläkentän ja jakelukeskusten erilaiset koulutus- ja henkilöstöasiat, tietojärjestelmät sekä organisaation toiminnan kannalta keskeisiä tehtäviä, jotka liittyvät talouteen, hallintoon ja asiakaspalveluun.

Myynnin osasto

myyntipäällikkö operatiivinen

Jakelukeskuksissa toimii myynnin osasto, jonka työkenttä on kuitenkin jakelukeskuksen ulkopuolella myymälöissä. Jakelukeskuksen myynnin osasto vastaa myymäläkentän operatiivisesta johtamisesta ja ohjaamisesta sekä avustaa jakelukeskuksen operatiivisessa toiminnassa.